Hoppa till innehåll

Har du ett levande intresse för it-och telekombranschen? Tycker du att kompetensförsörjningsfrågor är så viktiga att du skulle vilja påverka i denna fråga och bli experten och talespersonen i dessa frågor?

Då är du kanske den person som vi söker för rollen som näringspolitisk expert.

Som expert ska du, genom att vara väl inläst på ditt område, inspirera och vägleda politiker, tjänstemän och företagsledare och på sikt bli en efterfrågad talesperson för dina frågor.

Tillsammans med övriga medarbetare på IT&Telekomföretagens kansli ska du bidra till att branschens mål uppnås och du ska vara ett stöd för medlemsföretagen i deras gemensamma frågor. I praktiken handlar det exempelvis om att bygga upp och vårda nätverk bland politiker och myndigheter, arbeta tillsammans och engagera våra medlemsföretag, bevaka och driva viktiga näringspolitiska frågor, följa utredningar och politiska beslut, vara talesperson, skapa event, ta fram rapporter, driva projekt, utarbeta remissvar och ståndpunkter.

Ansvar och huvudsakliga arbetsuppgifter

  • Driva på, bevaka och påverka utvecklingen inom branschens prioriterade frågor med särskilt fokus på kompetensförsörjning och branschens attraktivitet
  • Utåtriktat arbete, bl.a. agera talesperson och företräda branschen i olika sammanhang (event, media m.m.)
  • Bygga och underhålla nätverk
  • Ha kontakter med medlemsföretag, politiker och andra nyckelpersoner
  • Skapa engagemang och samarbeten
  • Driva och leverera resultat inom olika projekt och initiativ
  • Svara på remisser och skriva rapporter
  • Läsa in sig på olika områden för att kunna ta fram underlag till debattutspel och opinion
  • Ta initiativ till, skapa och medverka i olika typer av event

För att lyckas i rollen har du tidigare erfarenhet från att ha arbetat i it-och telekombranschen. Du har ett stort engagemang för digitaliserings- och företagarfrågor och intresse för den teknologiska utvecklingen. Du har en god kännedom om samhällets organisation och myndighetsstrukturer och har med dig erfarenhet från påverkansarbete. Du har erfarenhet av att hålla föredrag, driva projekt och processer framåt, skriva rapporter, debattartiklar och ta fram underlag för opinionsbildande material. Du är en god skribent och talare, som behärskar svenska och engelska väl.