Hoppa till innehåll

People in tech: Liljana Vall, AddSecure

Bland våra cirka 1400 medlemmar finns såväl små startup bolag som stora, multinationella företag. Under vinjetten ”People in tech” samlar vi deras syn på techbranschen som arbetsgivare, aktuella arbetsgivarfrågor och branschens kompetensbehov. Liljana Vall, Chief People & Culture Officer på AddSecure, ser arbetet med kultur, ledarskap och kompetensutveckling som avgörande för att behålla och utveckla företagets medarbetare.

Vår rapport ”Techbranschen som arbetsgivare 2023” visar att techbranschen hör till de mest attraktiva på den svenska arbetsmarknaden. Hur ser ni på rapporten utifrån AddSecures perspektiv? 

– Det är ingen överraskning för mig att techbranschen blomstrar. Branschen präglar vårt samhälle på många sätt, och det händer otroligt mycket inom den. IT och tech spelar en avgörande roll i att lösa många av de stora samhällsutmaningarna, vilket gör den till en attraktiv bransch för dem som vill göra skillnad. Våra IoT-lösningar på AddSecure handlar inte bara om teknik, utan också om att rädda liv, minska vårt miljöavtryck och bidra till en säkrare, smartare och mer hållbar värld. Detta är något som många av våra anställda värderar högt och är stolta över, säger Liljana Vall.

– Vi är tacksamma för alla våra utmärkelser och det är svårt att prioritera dem då de hyllar olika positiva aspekter av vår verksamhet. Mitt främsta fokus är att tillsammans med personalen bygga en kultur som gör oss bättre och stärker vår glädje samtidigt som vi ökar vår konkurrenskraft som företag, säger Liljana Vall och fortsätter:

– Vi fick brons i Magnet Awards 2022 för vårt ”One Company, One Culture”-program. Vi har utnämnts till Attraktiva arbetsgivare fyra år i rad och fick 2023 Top 50 Inspiring Workplaces-utmärkelsen för framåttänkande och för att vi sätter människorna i fokus. Juryn för Karriärföretag 2024 lyfte fram vårt arbete med företagskulturen, där de menade att vår kultur präglas av samarbete och ständig utveckling och att AddSecure är en attraktiv arbetsgivare som ger medarbetarna utrymme att vara sig själva, växa och positivt påverka i en värld som blir alltmer uppkopplad.

Vad gör ni för att vara en attraktiv arbetsgivare?

– Som medlemmar i Nyckeltalsinstitutet kan vi kontinuerligt utvärdera vår organisations prestationer jämfört med andra företag inom techbranschen. Detta har möjliggjort för oss att fokusera på relevanta områden. Vi kan stoltsera med marknadsmässiga löner, en god chefstäthet, en acceptabel personalomsättning och låg sjukfrånvaro, för att bara nämna några av våra KPI:er.

– Att arbeta med kultur, ledarskap och kompetensutveckling är avgörande för att behålla och utveckla våra medarbetare. Vår mest betydelsefulla styrka, skulle jag säga, är vårt kontinuerliga och engagerade arbete med företagskulturen. I en undersökning vi genomförde tillsammans med Novus i januari 2024 såg vi att viktiga faktorer vid val av en potentiell ny arbetsgivare är just en sund företagskultur, men även intressant arbetsinnehåll, trevliga kollegor och goda villkor. 

”Techbranschen är generellt sett könssegregerad, vilket utgör en utmaning när vi rekryterar till vissa roller”

Liljana Vall, Chief People & Culture Officer på AddSecure, AddSecure

Berätta mer om arbetet med företagskulturen på AddSecure?

– För oss på AddSecure är företagskulturen själva sättet vi gör saker på och det som formar vår arbetsmiljö. En tydlig grund för detta är våra kärnvärden och värderingar, vilka skapar förutsättningar för varje individ att bidra med sin unika kompetens och vara sig själv. Vi arbetar aktivt med att engagera våra medarbetare och strävar tillsammans efter att skapa en arbetsplats som är både inkluderande och utvecklande. Ett exempel på detta är vårt arbete med ambassadörer, vår Culture Club. Deras uppgift är att samarbeta över lands- och affärsområdesgränser för att initiera aktiviteter som främjar vår företagskultur. Det kan inkludera Lunch & Learns, after works, tävlingar med mera. Vi arrangerar också onboarding-dagar då vi bjuder in alla nyanställda, oavsett land och roll, till vårt huvudkontor i Stockholm. Under dessa dagar får de möjlighet att träffa ledningsgruppen, få en djupare inblick i vår verksamhet och samtidigt knyta kontakter med nya kollegor. Detta hjälper till att skapa en starkare gemenskap och öka förståelsen för vårt företag och värderingar.

Hur arbetar ni för en jämnare könsfördelning, mångfald och inkluderande arbetsplats?

– En inkluderande kultur och mångfald på arbetsplatsen är avgörande för att ta vara på medarbetarnas potential och öka engagemanget, samtidigt som det underlättar rekrytering och gör det lättare att behålla rätt kompetens. Techbranschen är generellt sett könssegregerad, vilket utgör en utmaning när vi rekryterar till vissa roller, särskilt inom produktutveckling och kodning. Detta blir ännu mer påtagligt i den internationella miljö där vi verkar. Vår målsättning är att uppnå en jämnare könsfördelning, med ett på mål på 40/60 kvinnor/män i arbetsstyrkan i stort, men även bland ledare, ledningsgrupp och styrelse. Vi följer och rapporterar dessa siffror månatligen till ledningen och styrelsen, inklusive ett jämställdhetsindex som indikerar om män och kvinnor har likvärdiga möjligheter att nå ledande positioner. 

– Vi utbildar våra ledare i dessa frågor och har i allt större utsträckning gått över till att sköta rekryteringsprocessen själva. Detta ger oss bättre förutsättningar att arbeta för en jämnare könsfördelning redan på kandidatnivå. I rekryteringen använder vi systemstöd för kompetensbaserade urvalsprocesser såsom strukturerade intervjuer, screening och testverktyg.

Vilka utmaningar ser ni som de största den närmsta tiden?

– Att attrahera och behålla nyckelkompetenser är en prioritet som vi tar på stort allvar. Därför investerar vi i vårt arbete med Employer Branding för att säkerställa att vi upplevs som en attraktiv arbetsgivare. Vi vet också att det är en utmaning att arbeta effektivt mot gemensamma mål med den höga förvärvstakten som AddSecure har och den snabba teknologiska utvecklingen. Precis som många andra organisationer strävar vi efter att förstå hur AI påverkar oss, både vad gäller våra arbetsmetoder och i fråga om produktutveckling och kompetenskrav.