Hoppa till innehåll

DEBATT: Sätt ett konkret mål: 100 000 fler techspecialister till 2030

Kompetensbehoven inom tech är en nationell angelägenhet. Politik, myndigheter, techbranschen, civilsamhället och våra utbildningsinstitutioner måste agera gemensamt för att få fler, inte minst tjejer, att söka sig till techyrken och framtidssäkra Sverige, skriver bransch- och arbetsgivarorganisationen Tech Sverige.

Enligt en rapport från Tech Sverige, som samlar cirka 1 400 it-, telekom- och techföretag, kommer det att saknas 18 000 specialister inom tech årligen fram till 2028. Dessutom behöver den breda digitala kompetensen öka generellt. God tillgång till techkompetens är avgörande för Sverige. 

Ska vi kunna behålla vår konkurrenskraft och vår position som en ledande technation, är det avgörande att vi långsiktigt säkerställer tillgången på digital spetskompetens. Tech Sverige anser att regeringen, i linje med andra framstående technationer, bör fastställa ett konkret mål: att öka antalet techspecialister med 100 000 fram till år 2030 och kraftsamla för att nå det. 

Åsa Zetterberg, förbundsdirektör, TechSverige

Beatrice Silow, ordförande i TechSveriges kompetensråd, samt kommunikations- och kulturchef Nexer Group