Hoppa till innehåll

DEBATT: Sverige tjänar på att ha moderna nät

Villaägarna vill bromsa nedstängningen av de gamla 2G- och 3G-näten, men att skjuta på nedstängningen vore olyckligt. Moderna nät är en förutsättning för ett smart och säkert digitalt Sverige, skriver Robert Liljeström.

I en debattartikel på SvD Debatt 21/2 skriver Villaägarna att nedstängningen av de gamla 2G- och 3G-näten i Sverige bör bromsas. Men förslaget om att skjuta på nedstängningen vore olyckligt för utvecklingen av ett säkert och konkurrenskraftigt digitalt Sverige.

Sverige har moderna telekomnät i toppklass med fiber, 4G och 5G. Ny teknik ger en bättre och säkrare uppkoppling som lägger grunden för en digitalisering som främjar konkurrenskraftiga företag, en modern samhällsservice, nya konsumenttjänster och den gröna omställningen.

En hållbar digital utveckling kräver dock mer än att bygga nytt. All teknik blir gammal och behöver bytas ut när den inte längre uppfyller samhällets krav. De svenska mobiloperatörerna är mitt uppe i stängningen av 3G-näten och planerar att stänga 2G-näten i slutet av 2025 för att helt ersätta dem med moderna lösningar.