Hoppa till innehåll

DEBATT: Svensk välfärd är värd digitala lösningar i framkant

Det offentliga måste arbeta tillsammans med näringslivet för att skapa innovationer utifrån dagens och morgondagens behov, skriver Linda Swirtun, Afori, och Frida Faxborn, Tech Sverige.

Sverige står inför stora samhällsutmaningar som påverkar utvecklingen och hotar en hållbar omställning. Oavsett vilka kriser som väntar är ett välfungerande samhälle en förutsättning för ett starkare och mer robust Sverige.

För att klara dessa utmaningar måste det offentliga arbeta tillsammans med näringslivet för att skapa innovationer utifrån dagens och morgondagens behov. Svensk välfärd är värd digitala lösningar i framkant.

Näringslivet står för viktiga innovationer för klimatet, och håller fast vid ambitiösa planer för nettonollutsläpp och hållbarhetsmål. Men ska Sverige klara av att möta dagens och morgondagens utmaningar måste även regioner och kommuner göra mer och annorlunda. Innovation behöver bli en naturlig del i offentliga affärer.