Hoppa till innehåll

Mobilnät

För att mobil kommunikation ska fungera skickas radiosignaler i luften mellan basstationer och mobila enheter, som till exempel mobiltelefoner och surfplattor. Basstationernas antenner installeras på olika lämpliga platser (i master, på hustak, fasader och andra platser) i sammanhängande mobilnät. Det första allmänt tillgängliga mobilnätet (NMT) byggdes ut i Sverige i början av 1980-talet. Därefter har utvecklingen gått fort och nästa mobilnät som byggdes var GSM på 1990-talet. GSM kallas ofta andra generationens mobiltelefoni (2G) och därefter följde 3G i början av 2000-talet och 4G som började rullas ut i Sverige år 2009. Nästa steg i utvecklingen är 5G som är den femte generationens mobilsystem och en uppföljare till 4G-nätet.