Hoppa till innehåll

Digitaliseringen är en central del av samhällsutvecklingen som möjliggör en tillgänglig och modern välfärd, en konkurrenskraftig industri och en hållbar utveckling. För att dra nytta av digitaliseringens möjligheter krävs moderna och säkra kommunikationsnät bl.a. genom utbyggnad av mobilnät baserade på 4G, 5G och andra trådlösa tekniker som Wifi, LoRaWAN, Sigfox och BLE. För att göra plats för de nya teknikerna krävs att vi fasar ut äldre tekniker som 2G- och 3G-näten på ett ansvarfullt sätt. 

2G och 3G används idag runt om i hela Sverige för allt från telefoni och bredband till uppkoppling av samhällskritiska funktioner och olika industritillämpningar (ofta kallat IoT eller m2m). För att säkerställa en effektiv övergång, utan risk för avbrott i viktiga samhällsfunktioner och där alla användare får en ny lösning, krävs god framförhållning och en bred samverkan

Telekområdet inom TechSverige har tagit fram ett dokument för att ge en övergripande bild av branschens nuvarande syn på övergången från 2G och 3G till nya moderna kommunikationslösningar i Sverige. Genom att tidigt informera kommuner, regioner, myndigheter, företag och konsumenter hoppas vi kunna bidra till en utveckling där vi gemensamt kan nyttja övergången till att driva en ansvarfull digitalisering.