Hoppa till innehåll

Telekom

– IT- och telekombranschen har varit, och är fortsatt, starkt bidragande till Sveriges tillväxt och produktivitetsutveckling. TechSverige arbetar, genom Telekområdet, aktivt med frågor kopplade till förutsättningarna för företagen inom telekombranschen.