Hoppa till innehåll
Den 1 augusti i år tillträdde Stephan Guiance som ny vd för Telekområdgivarna. Efter nästan ett halvår på posten tycker han sig vara väl insatt i organisationens verksamhet.

– Absolut! Mina kollegor, styrelse och finansiärer har verklig tagit emot mig på ett bra sätt. Jag har fått möjligheten att sätta mig in i de aktuella frågorna och förstå helheten, säger Stephan Guiance.

Vilka har varit de viktigaste frågorna för dig?

– Att förstå verksamheten och lyssna på så många röster och perspektiv som möjligt. Vi jobbar idag med frågor inom telefoni, bredband, tv, betalteletjänster, fiberanslutningar samt störningar på marksänd tv som förorsakas av mobil telefoni. Detta gör att vi spänner över många teknologiområden och olika typer av infrastruktur. Detta gör att frågorna ibland kan bli komplexa.

Vilka typer av ärenden är det som tar upp mest tid för Telekområdgivarna för närvarande?

– Förutom vår traditionella rådgivningsverksamhet tar just nu arbetet med spoofing (identitetsstölder) och SMS-bedrägerier en hel del tid. Detta är ett stort problem för både konsumenter och företag där vi tillsammans med  telekomoperatörer och myndigheter jobbar intensivt för att hitta lösningar.

Vad har du för förhoppningar på 2023 för Telekområdgivarnas del?

– Vi tar emot cirka 6 500 samtal och handlägger cirka 12 500 ärenden per år. Min förhoppning är att vi tillsammans med branschen jobbar ned dessa siffror. Vi kommer under 2023 även börja titta på möjligheten att nå målgrupper som vi inte når idag och möjliggöra för konsumenter att nå oss på andra tider än idag.