Hoppa till innehåll

Strax efter årsskiftet tillträdde Robert Liljeström rollen som näringspolitisk expert med fokus på telekom och digital infrastruktur. TechSveriges senaste nyförvärv, som varit en nyckelperson i techbranschen i sina tidigare roller på bland annat Post- och telestyrelsen, Microsoft och Ericsson, kommer närmast från en tjänst som Head of Public Affairs på Telia Sverige. 

 

Kan du ge oss en kort presentation av dig vid sidan av arbetet?

– På fritiden tycker jag mycket om att vara ute och röra på mig. Själv, i löparspåret med en bok i lurarna eller tillsammans med min familj och vår hund Iris vid sommarstugan på Djurö.

Vad var det som lockade dig med tjänsten som näringspolitisk expert?

– Jag tycker om att jobba med frågeställningar kopplade till hur ny teknik kan bidra till att lösa viktiga samhällsutmaningar och där olika intressen behöver balanseras för att hitta en gemensam väg framåt. Möjligheten att kombinera analys- och strategiarbete med att vara ute och träffa många olika intressenter är för mig en positiv del av jobbet som skapar variation och helhet.

Vad ser du som de största utmaningarna?

– Frågor kopplade till ny teknik och infrastruktur uppfattas ofta som komplexa. Att bidra med kunskap och kunna förenkla tror jag därför är väldigt viktigt för en positiv utveckling där samhället kan få bästa möjliga nytta av den tekniska utvecklingen.