Hoppa till innehåll
Teknikskiftet till  en modernare telekominfrastruktur närmar sig och därmed nedstängningen av 2G- och 3G-näten. För kommuner och regioner är det hög tid att komma igång med projekt som säkrar fortsatt drift av system som är beroende av äldre mobilnät och därmed riskerar att bli obrukbara.

Som TechSverige tidigare meddelat står Sveriges telekominfrastruktur inför en omfattande uppgradering då 2G- och 3G-näten, samtidigt som kopparnäten, fasas ut till förmån för moderna 4G-, 5G- och fibernät.

Teknikskiftet innebär många fördelar,  främst i form av högre datahastigheter och en säkrare och mer robust infrastruktur. De nya näten är dessutom mer energieffektiva och kommer att ha samma eller bättre täckning än de gamla. Samtidigt kommer  en rad tekniska enheter som är beroende av de gamla mobilnäten behöva bytas ut, det kan gälla larm, trygghetstelefoner, sjukhustelefoner och styrsystem för VA.

”För kommuner och regioner är det en omfattande inventering som behöver påbörjas nu för att ta reda på vad som behöver bytas ut så att de kan påbörja utbytet. Men få kommuner har kommit igång med arbetet och det är oroande”, säger Tommy Ljunggren sakkunnig om Teknikskiftet 2G/3G på TechSverige.

”Utmaningen är att fånga upp alla de prylar som bara är uppkopplade med 2G eller 3G och som inte klarar omställningen till de nyare näten.”, fortsätter han.

Vad ska kommuner och regioner göra?

För privatpersoner kan det handla om larm, gamla telefoner och robotgräsklippare. I den kommunala och regionala verksamheten är utmaningen mer överhängande då många system, som är en del av kritisk infrastruktur och samhällstjänster, är uppkopplade med gammal teknik.

Utöver det som nämns ovan kan det även handla om larm- och mätvärdesinsamling i kommunala VA-nät, vattenmätare eller funktioner inom fastighetsförvaltning som larm, elektroniska lås, bommar och hisstelefoner.

”Styrning kopplat till dessa tekniker som bara har stöd för 2G, 3G eller koppar kommer upphöra att fungera om de inte byts ut eller uppgraderas. Att ta reda på vad som behöver bytas måste kunden, exempelvis en kommun, själv ta reda på.”, säger Tommy Ljunggren.

Mobiloperatörerna kan se om det sitter SIM-kort i en mobiltelefon och tala om ifall de behöver uppgraderas eller bytas ut, men när det gäller system som finns inbyggda i system, exempelvis inbrottslarm, trygghetslarm och vattenpumpar, har operatörerna ingen kännedom om hur SIM-kortet används.

”Därför måste inventeringen göras av dem som äger och använder systemen på exempelvis regioner, kommuner och sjukhus”, förklarar Tommy Ljunggren.

Givetvis kan man ta hjälp av den som levererat utrustningen och operatörerna kan också hjälpa till med viss information.

Varför sker teknikskiftet?

”De gamla näten klarar helt enkelt inte av att ge kunderna de tjänster och funktioner som kunderna kräver. Användandet av de gamla näten har minskat dramatiskt de senaste åren och de flesta telefoner och andra uppkopplade saker använder redan idag 4G eller 5G. Det här händer inte bara i Sverige utan i hela världen, flera länder har redan stängt ned sina 2G och 3G nät.”

Vad är viktigast att börja med?

”Det viktigaste är att inte vänta, utan att påbörja inventeringen för att  så snabbt som möjligt påbörja utbytet. Givetvis ska man inte heller upphandla eller installera några nya system som är beroende av 2G, 3G eller koppar”, avslutar Tommy Ljunggren.

Nedstängningen av 3G har redan börjat, 2G beräknas stänga under 2025 och kopparnätet 2026.

Den 17 maj arrangerar SKR i samarbete med PTS och TechSverige ett seminarium om vad som gäller inför teknikskiftet.
Fler tips på vad du behöver göra inför inventeringen hittar du här.