Hoppa till innehåll
Regeringen har gett Post- och telestyrelsen, PTS, i uppdrag att analysera och lämna förslag på åtgärder som kan bidra till att möjliggöra god mobil uppkoppling för tågresenärer.

-Det är mycket glädjande att regeringen nu tagit nästa steg i arbetet med att förbättra uppkopplingen ombord på tåg, säger My Bergdahl, näringspolitisk expert på TechSverige.

Ett ökat tågresande är en viktig komponent för att nå Sveriges högt ställda miljömål – inte minst vad gäller arbetsresor. Allt fler resenärer väljer också aktivt tåget och ser fördelar med att kunna arbeta under restiden. Enligt regeringens bredbandsstrategi bör alla år 2023 ha tillgång till stabila mobila tjänster av god kvalitet där de normalt befinner sig. Det finns dock tekniska utmaningar med att få in mobilsignaler i tågen och med att dimensionera täckningen. Ingen enskild aktör kan på egen hand lösa dessa utmaningar utan det behövs samverkan och samarbete mellan flera aktörer. Därför är regeringsförslaget mycket välkommet.

I arbetet ska Trafikverket bistå PTS med sakkunskap och i utformningen av förslag.

-Vi välkomnar att regeringen tydligt uttalar att Trafikverket har en viktig roll att spela. Det är också något  vi har efterlyst, säger Lina Lagerroth, näringspolitisk expert på Tågföretagen.

-Vi hoppas nu att vi kan bidra i arbetet så att vi får en långsiktig, framtidssäker plan för hur vi gemensamt ska hantera denna utmaning. Det är viktigt att vi förhåller oss till hur våra grannländer och EU:s medlemsstater agerar så att vi inte får en svensk särlösning som förhindrar enkel gränspassage för tåg, fortsätter Lina.

PTS ska i sitt arbete föra dialog med Tågföretagen och TechSverige.

-Man måste se regeringens beslut som ett tydligt erkännande för det arbete vi drivit tillsammans med våra kollegor i Tågföretagen och medlemsföretag, avslutar My Bergdahl.