Hoppa till innehåll

Ny rapport:  Sverige behöver årligt tillskott av 18 000 specialister inom tech

Behovet av arbetskraft inom tech är växande. Mellan 2024 till 2028 kommer det årligen att behövas cirka 18 000 specialister inom tech. Behovet av arbetskraft finns både i techbranschen, övriga näringslivet och inom offentlig sektor. Kompetens inom AI och säkerhet blir allt viktigare. Det framkommer i TechSveriges nya rapport Kompetensbehoven inom tech.

– Den omfattande digitaliseringen och AI-utvecklingen som pågår både i Sverige och globalt gör att efterfrågan på techkompetens växer hela tiden. Efterfrågan ökar inte bara inom techbranschen, utan inom hela näringslivet och offentlig sektor. Den ekonomiska nedgången senaste året och omvärldsläget har bidragit till en viss dämpning inom vissa områden, men ser vi över tid är behovet av techkompetens fortsatt stark, säger Ana Andric, näringspolitisk expert på TechSverige. 
 
Idag arbetar över 200 000 personer inom techyrken på den svenska arbetsmarknaden och mjukvaru-och systemutvecklare tillhör Sverige femte vanligaste yrke. Sedan 2014 har det skett en markant ökning av antalet sysselsatta inom techyrken. I absoluta tal har den största ökningen skett inom techbranschen, men procentuellt är ökningen större i andra branschen. 
 
– God tillgång till techkompetens är avgörande för Sverige. Det är en förutsättning för hela näringslivets konkurrenskraft och för att skapa tillväxt, klara välfärden och klimatomställningen. Behovet av specialister inom tech växer, vilket skapar många möjligheter för alla dem som intresserar sig för tech, säger Åsa Zetterberg, förbundsdirektör på TechSverige. 
 
18 000 personer årligen fram till 2028 
TechSveriges rapport visar att antalet specialister inom tech i techbranschen behöver öka med 30 procent, ca 10 000 personer per år fram till 2028. I övriga näringslivet och inom den offentliga sektorn uppskattas behovet att växa med 15–17 procent, motsvarande ca 8 000 personer per år till 2028. Totalt behövs ett tillskott på 18 000 specialister inom tech årligen fram till 2028.  
 
Kompetensbehovet inom informations- och cybersäkerhet samt AI växer starkt och blir viktigare i alla sektorer och branscher.  Den mest efterfrågande yrkeskategorin inom techbranschen är mjukvaru-och systemutvecklare och inom andra sektorer IT-supporttekniker. Sett till utbildningsbakgrund är efterfrågan på personer med högskoleutbildning genomgående hög, och inom techbranschen är efterfrågan på ingenjörer särskilt stor. 
 
Sverige behöver ambitiösa mål och locka fler till tech 
För att möta efterfrågan på techkompetens och framtidssäkra Sverige anser TechSverige att regeringen bör kraftsamla och sätta ett ambitiöst volymmål som säkerställer tillgång till digital spetskompetens. Till 2030 bör ambitionen vara att öka antalet techspecialister med 100 000.  

– Många länder har satt höga mål och jobbar målinriktat med att få fler människor att intressera sig för och utbilda sig inom tech. Vi gör mycket även i Sverige, men mer behöver göras.  Som bransch ska vi fortsätta att arbeta för att attrahera fler. Kontinuerlig kompetensutveckling genom arbetslivet ska främjas och arbetskraftsinvandringen förenklas. Sen behövs det också insatser i hela utbild­ningssystemet för att bättre svara upp mot techsektorns och arbetsmarknadens kompetensbehov, säger Åsa Zetterberg. 

Läs rapporten: Kompetensbehoven inom tech