Hoppa till innehåll

I slutet av maj lanserar Migrationsverket en pilot för digital passkontroll. Den nya e-tjänsten kommer att förenkla ansökningsprocessen för studenter och arbetstagare från 23 viseringsfria länder och territorier. 

Inom ett par dagar från webbansökan om arbetstillstånd skickar Migrationsverket ett erbjudande om digital passkontroll till personer som passar in i piloten. Personen som ansöker om arbetstillstånd har sen sju dagar på sig att ladda ner en app för att skanna sitt pass och dela sina digitala passuppgifter med Migrationsverket. Den korta svarstiden är viktig för att inte fördröja handläggningen. 

Erbjudande om digital passkontroll skickas till den som gjorde ansökan, men det är bara arbetstagaren och hens medsökande familjemedlemmar själva som kan dela sina passuppgifter med Migrationsverket. Om du är ett ombud med fullmakt att företräda arbetsgivaren och arbetstagaren genom hela ansökningsprocessen måste du skicka vidare mejlet med erbjudandet så snart som möjligt. Kontrollnumret för den ansökan som erbjudandet gäller framgår tydligt av mejlet.