Hoppa till innehåll
Norge + SverigeI samband med det norska Kronprinsparets officiella besök i Stockholm den 2-3 maj anordnade TechSverige tillsammans med vår systerorganisation IKT-Norge ett rundabordssamtal med representanter från såväl norska som svenska techföretag. Vi deltog även vid det norska Kronprinsparet svarsmottagning på Norra Latin – ett arrangemang för att tacka Kronprinsessan Victoria och Prins Daniel för värdskapet under besöket i Sverige.

Syftet med det officiella besöket var att bidra till att stärka det nära affärssamarbetet mellan Norge och Sverige – med fokus på de gröna näringarna och en kunskapsbaserad hållbar framtid.

Vid mottagningen på Norra Latin inledningstalade Norges ambassadör i Sverige, Aud Kolberg. Även värdparet Kronprins Haakon och Kronprinsessan Mette-Marit hälsade alla välkomna. Representanter från våra medlemsföretag fick möjlighet att samtala med Kronprinsessparet och Kronprinsparet. Bland annat lyftes frågor kring hur digitalisering bidrar till hållbar utveckling, behovet av att attrahera fler människor till tech – inte minst tjejer – och vikten av en ökad, digital delaktighet.

Rundabordssamtalet hölls på Hotell At Six och inleddes med att Kronprinsessparet och Kronprins Haakon närvarade vid ett gemensamt möte om hållbarhet, cirkulära lösningar och havsbaserad vindkraft. Vid mötet talade bland annat Sverige utrikeshandelsminister Anna Hallberg och Norges handels -och näringsminister Jan Christian Vestre kring våra länders innovationskraft och de gröna lösningarna som världen behöver. För att kunna vara en stark drivkraft i detta behöver vi arbeta tillsammans över nationsgränserna och inte var och en för sig.

Norge + SverigeTechSverige stod som värd för rundabordssamtalet tillsammans med vår norska systerorganisation IKT-Norge. Ett 30-talet VD:ar för svenska och norska techföretag deltog och samtalet leddes av Åsa Zetterberg, förbundsdirektör TechSverige och Øyvind Husby, administrerende direktør IKT-Norge. Temat för samtalet var ” Restart Tech Scandinavia, Norge–Sverige – Hur blir vi starkare tillsammans?”. Den svenska och den norska techbranschen har ett starkt ekonomiskt band med många företag som är verksamma på bägge marknaderna.
– Tillsammans spelar vi en viktig roll för Skandinaviens utveckling och för hela världens möjlighet att möta nya samhällsutmaningar. Tekniken spelar en allt viktigare och central roll samtidigt som potentialen för att utnyttja teknik och digitalisering är mycket större än de vi ser idag, sa Åsa Zetterberg i sitt inledande tal.

Fokus för samtalen var både att lyfta samarbetet över landsgränserna men också att diskutera vägen framåt i syfte att ytterligare stärka den norsk-svenska relationen. Samtalen och diskussionerna utgick ifrån techbranschens gemensamma ansvar och hur vi kan stärka oss inom ett antal områden som exempelvis hållbara digitala lösningar, innovation, ökad digital kompetens och digital säkerhet.

Rundabordssamtalet gästades också av Norges handels- och näringsminister Jan Christian Vestre som redogjorde för att möjligheten till samarbete mellan Norge och Sverige aldrig har varit större. Vestre påpekade också att Norge och Sverige är överens om att styrmedlen ska hitta varandra över nationsgränserna och att vi samtidigt måste minska digitala barriärer mellan våra länder. Vestre hänvisade särskilt till delning av data och offentliga ID-system som ett hinder för ökat samarbete.

Vi fick även tillfälle att framföra ett antal medskick till den norske ministern. Bland annat lyftes frågan om hur offentlig upphandling över landsgränserna kan stimuleras – inte minst med fokus på cirkulär ekonomi. Andra förslag som lyftes handlade om en harmoniserad regleringen kring cybersäkerhet och hur vi gemensamt kan komma till rätta med techbranschens enorma kompetensbehov.

Resultaten av diskussionen kommer att sammanfattas och gemensamt överlämnas till ansvariga ministrar i Norge respektive Sverige.