Hoppa till innehåll

Danmark miljardsatsar med digitaliseringsstrategi 

Nu tar Danmark täten i digitaliseringen. Den föreslagna danska digitaliseringsstrategin omfattar sju områden som spänner över hela digitaliseringsområdet. Totalt satsas nästan 800 miljoner danska kronor på 25 nya initiativ (ca 1,2 miljarder svenska kronor).

Den största satsningen i den danska strategin är införandet av ”teknologiforståelse” som ett ämne i skolan. Syftet är både att ge eleverna praktisk kunskap om digitala verktyg och stärka deras digitala kompetens kopplat till teknikens möjligheter och utmaningar. TechSverige anser att det krävs en gemensam riktning för skolans digitalisering och i rapporten En techagenda för Sverige lyfter vi behovet av ett nationellt digitalt kompetenslyft bland lärare och rektorer, att digital kompetens införs som centralt kunskapsområde på lärarutbildningen och att digitalisering genomgående integreras i utbildning och skolans verksamhet för att både stärka och väcka intresset hos elever.   

AI är ett eget område i strategin. Den danska regeringen satsar pengar på ett strategiskt arbete, med framtagandet av en vision för området som start. Danskarna skapar också en så kallad regulatorisk sandlåda där företag och offentlig sektor kan få vägledning kopplat till kommande AI-reglering. Under tiden höjs förväntningarna i Sverige på vad den aviserade AI-kommissionen ska få för närmare uppdrag. Statsministern har sagt att regeringen ”i tysthet börjat arbetet med att analysera var Sverige kan spela en unik roll i utvecklingen och appliceringen av AI”. Vi har förhoppningar att kommissionen lever upp till statsministerns ord om att ha ett näringslivsperspektiv och inget ”mumbo jumbo”.  

Ett annat stort område i den danska strategin är kopplat till den gröna omställningen och att bättre nyttja möjligheterna med digitalisering i infrastrukturer som el, fjärrvärme, vatten och transporter. TechSverige delar helt denna uppfattning och i TechSveriges rapport Miljarder skäl för 5G lyfts utvecklingen av uppkopplade smarta infrastrukturer upp som ett centralt område för den gröna omställningen och elektrifieringen av Sverige. Dessutom beräknas området kunna ge en positiv årlig ökning av BNP på 10 miljarder kronor.  

”Sverige behöver ta större plats i Bryssel för att säkra spelregler som möjliggör för oss”

Robert Liljestrand, näringspolitisk expert

Ramarna för den digitala utvecklingen bestäms i allt större utsträckning av EU-gemensamma regler för den digitala inre marknaden. I den danska strategin görs därför specifika satsningar för att förstärka EU-arbetet för att bland annat kunna påverka framtida reglering. TechSverige anser att detta är en viktig del även för en svensk strategi. Sverige behöver ta större plats i Bryssel för att säkra spelregler som möjliggör för oss, som det exportberoende land vi är, att bli en framgångsrik technation i konkurrens med Asien och USA. 

Sverige behöver inom kort få på plats en tydligare och mer framtidsorienterad tech- och digitaliseringspolitik. Omfattningen av den svenska strategin har inte kommunicerats förutom att konnektivitet och digitalisering av offentlig förvaltning ska ingå. Samtidigt har regeringen aviserat en AI-kommission, e-hälsomyndigheten har fått uppdrag kopplat till en nationell digital infrastruktur för vården, arbete med en ny strategi för informations- och cybersäkerhet har påbörjats och så vidare.  

TechSveriges uppfattning är att konkreta satsningar utifrån en sammanhållen strategi är viktigt för att Sverige ska kunna kraftsamla för att fortsatt vara ledande. Danmark har visat vägen inom några viktiga områden även för Sverige.  

Robert Liljeström

Näringspolitisk expert

Stockholm

+46 8 762 68 37 +46727349091 E-post

Läs mer