Hoppa till innehåll

EU behöver ett regelverk som stöttar digitala föregångsländer 

Ett alltför centraliserat och detaljerat synsätt riskerar att hämma den digitala utvecklingen i EU-länderna. Det skriver Robert Liljeström, näringspolitisk expert, i en kommentar.

Inom EU pågår en diskussion om en översyn av regelverket för elektronisk kommunikation. Dagens regelverk, med sin grund från en tid med nationella kopparmonopol, är inte utformat för den svenska marknaden med hundratals lokala- och nationella fibernät, flera parallella mobilnät och snabbt växande bredband via satellit. Ett regelverk som tagits fram för att i detalj reglera tillträde till en dominerade aktörs nät passar dåligt på en dynamisk marknad där teknikneutralitet och goda förutsättningar för investeringar och innovation är avgörande för att hänga med i en snabb global utveckling.    

EU kommissionens vitbok How to master Europe´s digital infrastructure needs? beskriver problematiken med att Europas digitala utveckling inte håller jämna steg med stora delar av omvärlden och behovet av en förändring. De förslag som läggs fram bygger dock, i stor utsträckning, vidare på dagens regelverk och utgångspunkten att det går att ”reglera fram” utveckling. Risken är påtaglig att förslagen skulle resultera i ännu mer detaljerade regler på fler områden och en fortsatt utveckling där Europa halkar alltmer efter.   

”De förslag som läggs fram bygger dock, i stor utsträckning, vidare på dagens regelverk”

För att åstadkomma en förändring och åter bli ledande inom digitalisering krävs ett nytt förhållningssätt där fokus flyttas från reglering till att stödja utvecklingen av digitala infrastrukturer. Det krävs ett regelverk som sätter ramarna men som ger marknaden incitament att investera och friheten att utvecklas, skapa nya affärsmodeller, fasa ut gammal teknik och skala.  Ökad harmonisering är viktig för att fullborda den digitala inre marknaden, men den måste balanseras med möjligheten för länder som är digitala föregångare att ta täten och visa vägen. Ett alltför centraliserat och detaljerat synsätt baserat på minsta gemensamma nämnare riskerar att hämma utvecklingen i de länder som ligger långt fram och därmed i hela EU.  

TechSverige välkomnar kommissionens initiativ till en bred dialog med målet att vända utvecklingen genom främjande satsningar och ett förändrat regelverk. Efter fem år med fokus på fler och mer omfattande regleringar är det hög tid att ta en regulatorisk paus, lyfta blicken och utvärdera vilken regulatorisk inriktning som behövs för att stötta utvecklingen av ett smart och hållbart EU i global digital framkant. Läs gärna mer i TechSveriges remissvar och ta del av kommissionens vitbok.