Hoppa till innehåll

EU

EU:s inre marknad blir alltmer digital och allt fler lagar. Den svenska lagstiftningen på området som berör medlemmarna i TechSverige bygger i mycket stor utsträckning på beslut tagna i EU. Därför följer TechSverige, bland annat inom ramen för Telekområdet, det arbete som pågår i Bryssel och söker säkerställa att de svenska företagens villkor och förutsättningar beaktas.