Hoppa till innehåll
Det har varit många frågetecken sedan president Joe Biden presenterade sitt subventionspaket i höstas. IRA syftar till att hjälpa konsumenter och företag i USA att bli klimatsmarta genom stora subventioner inom en rad områden.  USA tar nu  stora  steg i riktning för att nå sina åtaganden enligt Parisavtalet som har en positiv effekt på klimatet globalt. Det är dock olyckligt att satsningen diskriminerar utländsk produktion och med största sannolikhet bryter mot gemensamma handelsregler.   

Företag med tillverkning i EU kommer få svårare att exportera till USA medan företag som har eller planerar etablera produktionsenheter i USA sannolikt kommer kunna ta del av de subventioner som IRA erbjuder.  

Europeiska och svenska företag som ligger i framkant med miljövänlig teknik har därmed inte alla samma möjligheter att bidra.  

I mars beräknas själva tillämpningen av IRA vara klar och det behövs nu en noggrann analys av hur lagen kommer att slå och en dialog med USA. IRA är det tredje lagstiftningspaketet sedan 2021 som syftar till att stärka USA:s konkurrenskraft, innovationsförmåga och produktiviteten i industrin. Tidigare kom en infrastruktursatsning och CHIPS & Science Act. Den senare syftar till att öka investeringar i halvledartillverkning i USA och främja utvecklingen av bland annat halvledare, AI och kvantdatorer. Satsningarna i de tre paketen uppgår till två biljoner dollar på tio års sikt. 

Vi vill inte ha en kapprustning i statsstöd eller en handelskonflikt över Atlanten. Statsstöd är generellt problematiskt och riskerar leda till en tävling mellan länder med riktade subventioner och risk att snedvrida marknader som varken gynnar amerikanska eller europeiska företag långsiktigt. EU bör fokusera på att skapa gynnsamma förutsättningar och drivkrafter i stället för att svara med samma mynt. Uppluckrade statsstödsregler kommer inte bidra till att EU knapar in på det försprång i produktivitet och konkurrenskraft som vi ser över Atlanten eller i Asien. 

Det är viktigt att EU lyfter blicken och inte tappar det långsiktiga perspektivet för att se till att rätt förutsättningar kommer på plats i EU för ett innovativt och konkurrenskraftigt näringsliv och för att röja hinder för en grön omställning.

Christina Ramm-Ericson
Näringspolitisk chef

Läs vidare vad Anna Stellinger, chef för internationella och EU-frågor på Svenskt Näringsliv, har att säga om IRA och vilka alternativa vägar framåt det finns: https://www.tn.se/utrikes/25419/stellinger-om-usas-klimatpaket-behover-behalla-sans-och-balans/