Hoppa till innehåll

TechSverige välkomnar skatteåtgärder för ökad konkurrenskraft

Regeringen presenterade i veckan flera satsningar för att förenkla företagande och ge företag bättre möjligheter att attrahera och behålla nyckelkompetens. Det är glädjande och något som TechSverige och medlemsföretagen lyft fram som centralt för att stärka Sveriges internationella konkurrenskraft. 

– Goda förutsättningar för företag att bygga kunskap och bedriva sin verksamhet är en förutsättning för svensk konkurrenskraft och en hållbar samhällsutveckling.  Det gäller inte minst för den svenska techbranschen som känner av den globala konkurrensen varje dag, säger Christina Ramm-Ericson, näringspolitisk chef på TechSverige. 

Regeringen meddelade i går att budgetpropositionen kommer att innehålla ett förenklingspaket om 50 mnkr för att underlätta för företagen. Som ett komplement till det tidigare aviserade Implementeringsrådet kommer ett Förenklingsråd att inrättas som ska identifiera förenklingsåtgärder som följer av svensk rätt och ta fram konkreta förslag. Implementeringsrådet ska fokusera på frågor kopplat till införande av EU-direktiv som är av särskild vikt för svenska företag.  

– Vi ställer oss positiva till förslagen med en tydlig förhoppning om att gällande lagstiftning som antas, såväl på EU-nivå som nationellt, ska bygga på principen ”Think small first”, säger Christina Ramm-Ericson. 

Regeringen har även meddelat att tidsgränsen för den så kallade expertskatten kommer att utvidgas från dagens fem till sju år och att 3:12-utredningen får ett ytterligare uppdrag att se över reglerna om kvalificerade personaloptioner så att reglerna blir mer effektiva.  

– Vi är glada att regeringen har hörsammat oss och många andra som sett behovet av förändring. Förslagen kommer att stärka Sveriges internationella konkurrenskraft när det gäller att attrahera nyckelpersoner, minska företagens kompetensbrist och bidrar till att upprätthålla syftet med regelverket, säger Ana Andric, näringspolitisk expert på TechSverige.  


Pressmeddelanden/tilläggsdirektiv: 
Bättre möjligheter för företag att attrahera och behålla nyckelkompetens – Regeringen.se 
Ett förenklingspaket för enklare företagande och förbättrad konkurrenskraft – Regeringen.se 
Tilläggsdirektiv till Kommittén om förenklad beskattning av ägare till fåmansföretag (Fi 2022:04) här.