Hoppa till innehåll

Seminarium: Hur kommer AI påverka techsektorn och kompetensbehoven?

Utvecklingen inom AI-området går snabbt och leder till förändringar för alla. För techsektorn innebär det att behovet av ny kompetens ökar samtidigt som gamla arbetsuppgifter försvinner. Under TechSveriges hybridevent med rubriken Hur kommer AI påverka techsektorn och kompetensbehoven? diskuterades vilka yrkesgrupper som blir vinnare och vilka som blir förlorare, men också om kompetensbehovet kan fortsätta att öka och hur behovet av vidareutbildning och omskolning kan tillgodoses när AI kommit in i bilden.

Carl-Johan Hamilton, vice vd på Ants och styrelsemedlem i TechSverige, inledde och betonade vikten av en organisation som TechSverige som kan skapa forum för diskussioner men även driva frågor politiskt: ”I disruptiva tider har politiker en tendens att vilja agera och då är det viktigt att vi har en röst. 

Ana Andric, näringspolitisk expert på TechSverige, tog vid och lyfte kompetensbristen, sedan länge en av techbranschens största frågor, som är en utmaning för hela samhället. Frågan är om AI kommer att kunna minska eller förändra behoven av kompetens. TechSverige genomför för närvarande en kompetensundersökning och målet är att publicera resultaten i början av 2024. 

Efter en introduktion av moderatorn Magnus Höij presenterades Gardar Björnsson Rova, Lead Artificial Intelligence på McKinsey och hans framtidsspaning för världsekonomin och svensk techindsutri. Gardar Björnsson Rova, som leder McKinseys ”AI-arm” Quantum Black och publicerades rapporten “Exploring opportunities in the generative AI value chain” i våras, påpekade att vi ännu inte sett de storskaliga AI-applikationerna förrän nu. För techbranschen kommer AI-utvecklingen att innebära ett paradigmskifte sett till interaktionen med mjukvara i datorer. I stället för att klicka oss fram kommer vi att prata med dem – på vårat eget språk. Sett ut ett affärsmässigt perspektiv kommer generativ AI att påverka affärsfunktioner i större utsträckning än enskilda branscher. Tekniken förväntas ha störst påverkan på marknadsföring och försäljning, men också mjukvarutveckling. För produktutveckling kan AI inte bara snabba på arbetet med upp till 30 procent utan även förbättra kvaliteten med 20 procent. 

I den första av de två följande paneldiskussionerna utgjorde Malin Ekwall, Director, Randstad Technologies, Randstad och Jennie Sinclair, Nexer Group, en branschtrio tillsammans med  Carl-Johan Hamilton. Temat för samtalet var ”Så blir AI-utvecklingen en möjlighet för techsektorns aktörer” och det kom bland annat att handla om att AI ökar kraven på ”soft skills”, personliga egenskaper som påverkar hur du arbetar och interagerar”. 

”Vi har först leka maskiner väldigt länge och det har tjänat ett syfte fram till nu, men nu har vi möjlighet att gå från industrialism till spiritualism. Tillbaka till det biologiska”, sa Jennie Sinclair.

I den avslutande omvärldspanelen med temat ”Så påverkas regelverk, utbildningar och politik när AI-tekniken ritar om kartan” deltog Tomas Persson, gd, Myndigheten för yrkeshögskolan, Arnold Pears, professor, KTH, Per Norlander, vice förbundsordförande , Sveriges Ingenjörer, Martin Wästfelt, förhandlingschef, Unionen, och Ana Andric. 

”AI medför en stor potential för arbetsmarknaden men vi kommer att behöva mer utbildning och utbilda oss i andra saker än vad vi gör i dag. Vi behöver ha förmågan att rusta våra yrkesverksamma så att de kan utvecklas med de förändringar som sker på arbetsmarknaden”, sammanfattade Ana Andric.