Hoppa till innehåll
Nyttjanden av AI kommer hjälpa oss möta några av vår tids stora samhällsutmaningar, utveckla välfärden och stärka svensk konkurrenskraft. Tekniken som i en allt högre grad blir en naturlig del av vår vardag kommer att kunna erbjuda helt nya möjligheter. Men det bygger på att människor ska kunna lita på den AI som finns runt dem och känna tilltro till att etiska avvägningar har gjorts när lösningarna tagits fram.  

Mot bakgrund av det har IT&Telekom­företagen tagit fram en branschkod och frågelista för att ge verksamheter vägledning i sitt arbete med att ta fram AI-lösningar. Conny Svensson, Head of AI Transformation på AI Sweden, tidigare ansvarig för AI och digital transformation på CGI, har varit del i arbetet med att ta fram riktlinjerna.

– Mänsklig intelligens vet vi hur vi ska hantera och människor har ett kontrakt till varandra. På samma sätt behöver vi hantera AI. Det är en ny intelligens som kommer in i våra organisationer. AI kommer att kunna vara rådgivande, hjälpa oss ta belsut och påverka människors liv.

Han exemplifierar med hur ett AI ska kunna ge beslut om socialbidrag:

– Ett negativt beslut som är felaktigt kan ge ödesdigra konsekvenser. En handläggare kan också ta ett felaktigt beslut men det är en människa med ansvar som vi kan resonera med. Det är lätt att bygga in regelverk kring hur ett AI ska agera men vi behöver också mjuka värderingar och etik.

Han förklarar närmare hur AI branchkoden och frågelistan ska användas:

– Riktlinjerna ska vara praktisk handledning och kunna användas innan, under och efter ett AI projekt. De är riktade till både ledning och de som jobbar i projektet. Det handlar inte om konkreta handfasta tips utan snarare; har ni tänkt på det här.

– Det handlar om att få AI att fungera i den operativa modellen som redan finns i organisationen. Varje verksamhet har sin kultur och sina verktyg och därför är det viktigt att riktlinjerna blir ett komplement som inte går emot existerande rutiner.

Conny lyfter hur stora internationella bolag jobbat med AI en tid och att vi behöver ett svenskt perspektiv. Bland it och telekombolagen finns riktiga AI lösningar som är till stor nytta i såväl näringslivet som i offentlig sektor. Här är branchkoden viktig i hur man bygger lösningarna och för att utbilda kunden.

Han menar också att vi behöver en nyanserad dialog om AI i opinionen, som en positiv kraft och möjliggörare samtidigt som vi behöver ett sund synsätt till riskerna. Han lyfter också frågan om förståelsen för AI och vikten av att motverka digitala klyftor:

– AI kan ge stora värden och vi behöver få alla att förstå det och att vara med så att det inte blir en fråga om digitala klyftor. Det är utbildningsfråga som vi behöver adressera.

Avslutningsvis lyfter han sina förhoppningar med riktlinjerna:

– Jag hoppas att riktlinjerna ska bli en naturlig del av alla AI initiativ som görs och att de ska leda till bra diskussioner och eftertanke.

 

Ta del av riktlinjerna här:

Branschkod för ansvarsfull AI

Frågelista för ansvarsfull AI