Hoppa till innehåll

AI

Förmågan hos mjukvara att agera självständigt på ett intelligent sätt tidigare bara associerat med människor. Detta kan exempelvis inkludera ett eller flera områden som att förstå och interagera med sin omgivning, analysera stora informationsmängder och dra egna slutsatser i flera dimensioner, lära sig själv ny kunskap, lösa komplexa problem och hitta samband, tänka abstrakt och vara kreativ samt resonera kring sitt eget tänkande.