Techbanschens arbete med hållbarhet

Ladda ner rapport som PDF

Globala och nationella mål inom hållbarhet

På internationell nivå finns det ett antal viktiga beslut och avtal som ligger till grund för Sveriges och tech­branschens arbete med hållbarhet.

De fyra viktigaste är:

  • De globala hållbarhetsmålen i FN:s Agenda 2030
  • Paris­avtalet
  • EU:s gröna giv
  • Sveriges klimat- och miljömål

Utöver dessa finns det nationella initiativ av särskild relevans, såsom Fossilfritt Sverige.

Sverige har som ambition att vara ledande i genomförandet av Agenda 2030. I Sustainable Development Reports rankning över hur långt länder har kommit, har Sverige flera gånger kommit etta sedan målen antogs år 2015. Men mycket arbete kvarstår även i Sverige för att målen ska uppnås.

Tech­branschens arbete med hållbarhet

Tech­branschen bidrar varje dag till ett mer hållbart samhälle genom att öka hållbarheten i den egna verksamheten, utveckla en mer hållbar produktion av varor och tjänster för att minska vårt klimatavtryck i leverantörsledet samtidigt som branschen genom utveckling av smarta produkter och tjänster även bidrar till att hela samhället kan ställa om till att bli mer hållbart – såväl miljömässigt som socialt.

Utöver ett starkt engagemang i företagen finns det en tydlig – och ökande efterfrågan – på hållbar tech. Allt fler kunder kräver någon slags redovisning över deras leverantörers faktiska påverkan– oavsett om det handlar om miljö, socialt ansvar eller ekonomisk hållbarhet.

Mer än hälften av de svarande i en enkät bland TechSveriges medlemmar, bedömer att kundernas efterfrågan på social och miljömässig hållbarhet har ökat de senaste fem åren.

Techbolag behöver kunna möta denna efterfrågan och svara på hur verksamhetens hållbarhetsarbete ser ut för att vara konkurrenskraftiga nationellt och internationellt.