Hoppa till innehåll
Ett förslag till krav på rapporteringsplikt för betaltjänstföretag har lämnats.

Kommentar från TechSverige: 

Rapporteringsplikten är satt till 26 överföringar per kvartal till en viss mottagare. Det saknas dock en rapporteringsplikt kopplad till belopp. Då detta uppenbarligen baseras på tidigare EU-direktiv går det inte att påverka i den föreslagna regleringen men riskerar att bli en tandlös reglering.

Integritetsaspekterna avseende den information om privatpersoner och företag som den föreslagna databasen kommer att hantera är svåra att bedöma då den ännu inte existerar. Var ska databasen placeras? Hur ska överföring mellan länder och databas skyddas samt hur ska access till informationen i databasen skyddas? Dessa frågor har den senaste tiden blivit centrala. Med tanke på att samtliga EU-medlemmar ska delta i detta nätverk förefaller säkerhetsanalysen lite ofullständig.

Nils Weidstam
Näringspolitisk expert