Hoppa till innehåll

Datalagring

Under hösten 2019 förväntas en ny lag om (trafik)datalagring att träda ikraft. Lagen ersätter en tidigare lag som upphävdes efter beslut i EU-domstolen om att den förra lagen var för omfattande och utgjorde ett alltför stort ingrepp i människors privatliv. I förarbetena till den lag som nu förväntas träda i kraft anges har anpassningar gjorts och att omfattningen av lagringsskyldigheten har minskats. Det anges också att det ska krävas beslut av åklagare för att myndigheterna ska få hämta in de uppgifter som operatörerna åläggs att lagra.