Hoppa till innehåll
Pär Nygårds är näringspolitisk expert på IT&Telekomföretagen med fokus på datapolicyfrågor och ansvarig för Datarådet. Ett område som är högaktuellt handlar om det låsta läget på den offentliga marknaden för molntjänster. Vi vet att molntjänster i offentliga verksamheter kan ge stora fördelar men idag finns det en osäkerhet om användningen och vilka rättsliga villkor som gäller.

Hej Pär, kan du ge oss en bakgrund – vad gäller saken?

– Publika molntjänster ger upphov till stora fördelar för offentlig sektor, samtidigt utmanas etablerade regelverk och det väcks även frågor om säkerheten i olika typer av tjänster. Inte minst har frågan om huruvida amerikanska molntjänster är att beakta som säkra, givet att amerikansk lagstiftning kan tvinga amerikanska företag att hjälpa sina myndigheter vid vissa brottsutredningar, varit kontroversiell. Till exempel kom myndighetssamverkansgruppen eSam med ett rättsligt uttalande i november 2018 där man ansåg att nuvarande lagstiftning inte medger outsourcing av IT-drift till företag utanför EU och framförallt USA. Oklarheten har lett till en avvaktande offentlig sektor. Mot den bakgrunden tillsattes under slutet av 2019 en statlig utredning för att bl a. undersöka de rättsliga förutsättningarna för outsourcing av IT-drift inom offentlig sektor.

Utredningen är försenad, vad innebär det?

– Att det fortsatt oklara rättsläget består vilket bidrar till en långsammare digitalisering av offentlig sektor. Enligt uppskattningar som analysföretaget Radar gjort på vårt uppdrag har den låsta marknaden hittills lett till uteblivna effektiviseringsvinster i offentlig sektor motsvarande ca 4,6 miljarder kronor (länk till rapporten). Det är därför viktigt att utredningen tar fram lagförslag som fungerar i praktiken på marknaden och att ytterligare förseningar inte sker under den fortsatta beredningen av utredningens förslag.

Vad gör IT&Telekomföretagen?

– Vår uppgift är att driva på processen med att få fram hållbara regler för outsourcing av IT-drift så att marknaden så snabbt som möjligt kan fungera igen. En viktig del är att fortsatt delta i utredningen och se till att de når i mål med förslag som fungerar för branschen. Mycket av jobbet sker i Datarådet där vi tillsammans med våra medlemsföretag tar fram våra policypositioner och träffar olika beslutsfattare. Vi är också ute i debatten för att synliggöra de kostnader som avsaknaden av tydliga regler ger upphov till.

Vår debattartikel om otydliga regler på molntjänstmarknaden i Computer Sweden väckte reaktion. Några leverantörer gav replik – är branschen oenig i frågan?

– Ja faktiskt. Men man ska komma ihåg att frågan också är mycket komplicerad. Vår linje är förstås att alltid utgå ifrån vad som är bra för branschen, marknaden och utvecklingen i sin helhet. Det viktiga är att spelreglerna tydliggörs, något som efterfrågas av såväl kunder som leverantörer. Otydligheten har ett högt pris. Det var vår poäng med debattartikel. Sen har företagen lite olika syn på vilka regler och vilken väg framåt som är den bästa.

– Vi på IT&Telekomföretagen tar givetvis inte ställning för den ena eller andra lösningen eller företaget, utan för en marknadsdriven utveckling och vi vet att samspelet på marknaden fungerar bättre om kunder och leverantörer vet spelreglerna. Då kan marknadens olika aktörer vara lyhörda för de varierande behov som finns och bidra med olika typer av anpassade lösningar. Samtidigt tycker jag att branschen är mer enig idag än tidigare. En anledning till det kan vara att vi har många företag som deltar i Datarådets möten, däribland flera av dem som skrev under artikeln, och att vi trots åsiktsspridning lyckats ta fram en gemensam branschposition om outsourcing av IT-tjänster för offentlig sektor.

Vad kommer att hända framöver?

– Utredningen ska delredovisa lagförslag kring outsourcing i januari. Förhoppningsvis blir det bra förslag som kan bidra till att skapa mer klarhet i marknadsvillkoren. Här syftar branschens samlade arbete till att säkerställa att privata leverantörer inte utestängs från den offentliga marknaden och vi efterlyser ett anpassat och förtydligat regelverk. Ytterligare en pusselbit är ett förslag om tystnadsplikt för privata leverantörer av IT-driftstjänster som ska röstas om i riksdagen under hösten. Om det räcker är oklart. Vad som däremot är tydligt är att både branschen och offentlig sektor behöver tydligare regler som möjliggör för branschen att bidra med sina innovativa och effektiva lösningar samtidigt som säkerheten och rättslig efterlevnad kan garanteras.