Hoppa till innehåll
Frågan om publika molntjänster i offentlig sektor är viktig för stora delar av branschen. Vilka rättsliga villkor som gäller, inte minst vid upphandlings av molntjänster från tredje land (utanför EU), har varit oklart under en längre tid. Det har föranlett en omfattande problematik på den offentliga marknaden för molntjänster som är i det närmaste helt låst. För att adressera situationen har regeringen initierat en statlig utredning. I Datarådet har vi arbetat med frågan sedan 2018. Som ett led i att hjälpa utredningen att bättre förstå branschen och tekniken, har vi tagit fram en branschposition som beskriver vår gemensamma syn på utkontraktering av IT-tjänster för offentlig sektor. Positionen är förankrad hos deltagande företag i Datarådet och antagen av IT&Telekomföretagens styrelse den 27 mars 2020.

Klicka på denna länk för att ta del av hela dokumentet.