Hoppa till innehåll

Offentlig upphandling

Inköp av varor, tjänster och byggentreprenader som görs av den offentliga sektorn kallas för offentlig upphandling och regleras av särskilda lagar och regler. Regelverket syftar till att säkerställa att den offentliga sektorn behandlar alla företag lika och att skattemedel används på rätt sätt. TechSverige verkar på olika sätt för att förbättra processen och dialogen mellan företag och de upphandlande myndigheterna.