Hoppa till innehåll

Under ett webbinarium presenterades den nya rapporten ”Leverantörer av samhällsnytta”. Rapporten som tagits fram av IT&Telekomföretagen bygger på intervjuer med leverantörer och upphandlande myndigheter och enheter samt nya siffror och data från upphandlingar inom IT- och telekomsektorn. Under coronakrisen har vikten av ett gott samspel med marknadens aktörer blivit än tydligare och den digitala omställningen inom offentlig sektor behöver fortsätta. 

I rapporten föreslås åtgärder som är både möjliga och önskvärda att vidta i närtid för att utveckla samspelet mellan det offentliga och IT- och telekommarknadens aktörer. Tillsammans kan vi skapa effektiva och hållbara lösningar för välfärden och den offentliga förvaltningen där sektorns innovationskraft och leveransförmåga tas tillvara.

Under webbinariet deltog
David Fridner, doktorand i företagsekonomi, Stockholms universitet
Ted Stalte, Ansvarig för bransch- och leverantörsrelationer, SKL Kommentus Inköpscentral
Inger Ek, generaldirektör, Upphandlingsmyndigheten
Heléne Blomqvist, Upphandlare, Upphandlingsenheten Kommunledningsförvaltningen, Växjö kommun
Torbjörn Frank, Affärsansvarig offentlig sektor, Hypergene
Camilla Storm, Senior anbudschef, BXO Solutions AB

Rapport: Leverantörer av samhällsnytta
(Uppdaterad version 2 oktober 2020)

 

Inspelat webbinarium 30/9 – Lansering av rapporten & panelsamtal:

Observera att siffror som förekommer under webbinariet har reviderats. Se rapporten för uppdaterade siffror.