Hoppa till innehåll
Sveriges kommuner och landsting, SKL, har tillsammans med SKL Kommentus och Inera tagit fram en mall för ett så kallat personuppgiftsbiträdesavtal som de anser ska kunna användas som skall-krav vid offentlig upphandling. IT&Telekomföretagens medlemmar menar att förslaget kommer att hindra dem från att delta i offentliga upphandlingar.

Ansvarsbegränsning

Under arbetet med framtagandet av mallen har IT&Telekomföretagen träffat den arbetsgrupp inom SKL vid ett flertal tillfällen och då lämnat synpunkter. Vad IT&Telekomföretagen främst lyft fram som problematiskt för branschen är ansvarsbegränsningsfrågan.

Företag missar intressanta affärsmöjligheter

Att som i SKL Kommentus och Ineras förslag kräva obegränsat skadestånd kommer att leda till att färre företag från branschen nu kommer att delta i offentliga upphandlingar. Denna farhåga bekräftas även av bland andra Region Skåne. I ett reportage i Upphandling 24 säger Louise Strand, inköpsdirektör i Region Skåne – vi är oroade över utvecklingen. Många företag har en bild av offentlig upphandling som krånglig och komplicerad och missar därmed intressanta affärsmöjligheter.

Som branschorganisation har IT&Telekomföretagen fått indikationer från våra medlemsföretag som pekar på att de inte, om det avtal SKL tagit fram kommer att tillämpas, kommer att kunna delta i upphandlingar.

SKL måste nu tydligt ta till sig det vi uttryckt och personuppgiftsbiträdesavtal mallen efter detta samtidigt som de tydliggör att branschen inte står bakom den nu framtagna mallen.