Hoppa till innehåll

Konkurrens

Väl fungerande marknader ger bäst förutsättningar för innovation, bra priser och stor valfrihet för konsumenter. En förutsättning för att marknaden ska fungera väl är att den präglas av sund och effektiv konkurrens, vilket kräver att flera aktörer kan investera och agera på marknaden på bra och lika villkor. När offentligt ägda organisationer bedriver osund konkurrens mot privata företag, till exempel genom underprissättning, diskriminering och vägran att ge tillträde till viss infrastruktur, hämmas förutsättningarna för en effektiv konkurrens.