Hoppa till innehåll
Personlig integritet och konsumenters utsatthet på nätet är två frågor som ökat i betydelse och aktualitet. I och med ökad digitalisering har integritet och konsumentskydd fått sällskap av en konkurrensrättslig kamrat. Hur påverkas egentligen konsumenters rättigheter och användares integritet av att det växer fram dominanta digitala plattformar som står för en allt större del av utbudet på marknaden?

Det funderar i alla fall våra tre tillsynsmyndigheter Datainspektionen, Konkurrensverket och Konsumentverket på. Deras tillsynsområden börjar alltmer överlappa och de arrangerade därför ett webinarium om integritet, konsumentskydd och konkurrens i det datadrivna samhället.

Alla, från talare och panellister till myndigheternas generaldirektörer, var eniga om är att det är problematiskt när konsumenters och användares beteenden övervakas i samband med att de besöker olika tjänster och webbsidor. Och att deras data används på ett sätt och i en omfattning som många inte är medvetna om.

Vad det däremot talades förvånansvärt tyst om var de enorma fördelar och värden som konsumenter och användare får ut av att använda alla dessa datadrivna tjänster. Är en alltjämt ökad konsumentnytta, som till stor del bygger på anpassning och specialisering byggt på information om de som använder tjänsterna, något som tas för givet? Det verkar vara ett allmänt antagande som många gör. Kanske även tillsynsmyndigheterna. Mycket av det värde som olika datadrivna tjänster skapat hade inte varit möjligt utan såväl tillgång till data som ett stort mått av frihet att pröva sig fram. Att lära sig något nytt bygger som bekant på att vi lär oss genom våra misstag. Det gäller i allt från knattefotbollen till näringslivet.

Självklart är det viktigt att stävja oönskat utnyttjande av persondata och att se till att konsumenter kan handla tryggt på nätet. Här har leverantörer förstås ett stort ansvar att bygga och erbjuda tillitsbyggande tjänster till marknaden. Att, som vissa föreslår, bland annat förhandsreglera företags rätt att utveckla nya affärsmodeller är däremot att gå för långt i ambitionen att skydda konsumenterna. Att tillsynsmyndigheter, konsumentföreträdare och leverantörer istället hjälper konsumenter och användare till större kunskap och förståelse för hur deras data används och vilka rättigheter de har är sannolikt en långt mer effektiv och ändamålsenlig väg framåt.

Här kan du ta del av min presentation från webbinariet: ”Digital konsumentnytta och digitalt konsumentskydd”.

Pär Nygårds
Näringspolitisk expert, IT&Telekomföretagen