Hoppa till innehåll

Torsdagen den 17 december kom Patent- och marknadsdomstolen med en efterlängtad dom som innebär att Hässleholms kommun förbjuds att stoppa konkurrenter som vill gräva fiber i kommunen.

Det har varit en lång och juridiskt snårig process att komma hit. Ärendet började redan i oktober 2015 när Hässleholms kommun beslutade  att privata företag inte fick gräva ner fiberkabel för bredband. IT&Telekomföretagen anmälde då beslutet till Konkurrensverket. I september 2017 lämnade Konkurrensverket in en stämningsansökan till Patent- och marknadsdomstolen med kravet att Hässleholm kommun ska förbjudas att hämma och snedvrida konkurrensen på marknaden genom att vägra upplåta mark till privata företag som vill gräva ner fiber. Den 8 mars 2019 kom den första domen och redan då konstaterade domstolen att kommunens agerande var felaktigt. Men Hässleholms kommun valde att överklaga till Patent- och marknadsöverdomstolen som återförvisade målet till Patent- och marknadsdomstolen eftersom man ansåg att domen var otydlig. Detta är alltså skälet till att Patent- och marknadsdomstolen nu på nytt prövat frågan.

– Domstolsprocesser tar tid. Och det kan kännas tröstlöst när processer får tas om igen. Men då är det lite extra glädjande när resultatet (än en gång) blir rätt. Återigen konstaterar domstolen att kommunens beslut snedvrider och hämmar konkurrensen och förbjuder kommunen att fatta beslut utan individuell prövning. Detta är ett rättvist och bra domslut, säger My Bergdahl, näringspolitisk expert på IT&Telekomföretagen.

Till Patent- och marknadsdomstolens beslut: https://www.domstol.se/nyheter/2020/12/patent–och-marknadsdomstolen-forbjuder-hassleholms-kommun-att-tillampa-konkurrensbegransande-forfarande/