Hoppa till innehåll
Regeringen har beslutat om ändringar i Sveriges återhämtningsplan inom EU:s återhämtningsfacilitet. Jag funderar på vad det här betyder, och varför regeringen, och kanske framför allt digitaliseringsministern, inte gör någon kommunikation av det?

För om jag har lyckats läsa alla bilagor och ändringar rätt så innebär den nya planen att det – äntligen – blir ett lite mer långsiktigt bredbandsstöd. Jag kan så klart ha fel, men Regeringskansliet, Infrastrukturdepartementet, är det inte så att den här planen, som nu ska godkännas av EU-kommissionen, innehåller nya satsningar på bredband?

Jag läser i bilagan daterad 24 februari 2022 under rubrik Investering. Bredbandsutbyggnad bl.a. följande. ”Kostnaden ändras enligt följande. Den totala kostnaden för 2021-2024 omfattar 4,7 miljarder kronor från RRF. Av beloppet avser 1 400 miljoner kronor 2021, 1 300 miljoner kronor 2022, 700 miljoner kronor 2023, 700 miljoner kronor 2024 och 600 miljoner kronor 2025.”

I så fall blev det kanske en (försenad) julklapp till Sverige och techsektorn som jag efterlyste i ett tidigare inlägg. Jag håller tummarna och hoppas att digitaliseringsministern snart väljer att gå ut och själv berätta om det.


My Bergdahl
Näringspolitisk expert