Hoppa till innehåll

Osund konkurrens hämmar kommuners digitala utveckling

En väl fungerande konkurrens är motorn för ett digitalt Sverige i framkant med modernare nät, mer innovation, högre säkerhet och prisvärda tjänster. Att värna konkurrensen och en god samverkan mellan privat och offentligt är viktiga mål i regeringens bredbandsstrategi. Verkligheten som bredbandsaktörer möter i flera kommuner står emellertid i kontrast till nationella strategier och riktlinjer.

I rapporten Osund kommunal konkurrens från Svenskt Näringsliv, Almega och Visita uppger 37 företagare i 19 olika kommuner att kommuners egen verksamhet inom bredband och fiber är ett konkurrensproblem. I företagens beskrivningar lyfts både att kommun stänger möjligheten för privata aktörer att bygga ut ny infrastruktur och att kommunen begränsar invånare till att bara köpa bredbandstjänster från det kommunala bolaget.

Kommuner har genom sina många roller en nyckelfunktion för bredband och digital utveckling. I sin roll som mark- och fastighetsägare är kommunen en viktig samarbetspartner för den som vill gräva ner fiber eller etablera mobiltelefoninät. Som ägare av kommunala bolag utgör kommunen ett viktigt kundunderlag. Till kommunen vänder sig många privatpersoner och företag med frågor om uppkoppling och digitala tjänster. Till detta ska läggas att kommuner ofta är ägare till ett eget stadsnät med bredbandsverksamhet.

Kommuner som sitter på flera stolar behöver tydligt skilja på sina olika roller. Genom att aktivt arbeta för en sund konkurrens och bra villkor för etablering av infrastruktur kan en kommun driva på den digitala utvecklingen och dra större nytta av marknadens investeringar och innovationskraft.

”Kommuner som sitter på flera stolar behöver tydligt skilja på sina olika roller.”

Några aktiviteter som kan göra stor skillnad för den digitala utvecklingen i en kommun är att:

Etablera en strategi för bredband och digitalisering med goda villkor för investeringar som bas och konkurrens som drivkraft.

Säkerställa att kommunens bolag och förvaltning alltid upphandlar bredband och digitala tjänster i konkurrens.

Tillämpa tydliga och goda villkor för åtkomst till mark och hantera förfrågningar från alla aktörer lika.

Främja utbyggnaden av mobiltelefoninät som 5G genom att upplåta fastigheter för etablering av master och antenner.

Ge instruktioner till det egna stadsnätsbolaget att verka för en god konkurrens genom att ge tjänsteleverantörer tillträde till nätet på bra villkor.

I kommunikationen med invånare och företag visa på möjligheterna med olika tekniker som kan bidra till att koppla upp hela kommunen, premiera inte en särskild teknik eller leverantör.

Robert Liljeström
Näringspolitisk expert