Hoppa till innehåll

Idag fredag den 8 mars 2019 meddelandes att Hässleholms kommun fälls i det uppmärksammade fibermålet mellan kommunen och Konkurrensverket.

Hässleholms kommun beslutade i oktober 2015 att privata företag inte fick gräva ner fiberkabel för bredband. IT&Telekomföretagen anmälde beslutet till Konkurrensverket, som i sin tur stämde Hässleholms kommun 2017. Enligt domen förbjuds Hässleholms kommun vid ett vite på 25 miljoner kr, att neka upplåtelse av mark till företag som vill etablera och sälja fiberanslutning till slutkund i kommunen.

Snabbt och säkert bredband är en nödvändighet för varje medborgare och är helt avgörande för att människor ska kunna leva i hela Sverige. Det måste vara en gemensam angelägenhet att vi lyckas lösa bredbandsutmaningen även på landsbygden annars exkluderar vi individer i vårt smarta samhälle och med det den ökade livskvaliteten.
En landsbygd utan tillgång till snabbt bredband innebär att människor och företag inte kan utvecklas som samhället i stort. Det innebär att människor inte kan ta del av digital samhällsservice och ger klara brister i förutsättningarna att bo och verka i hela landet.

– Detta är ett rättvist och bra domslut, inte minst för innevånarna i Hässleholm. Det är viktigt att konsumenter fullt ut kan få del av de fördelar som ett konkurrenstryck leder till. Domen går helt i linje med regeringens bredbandsstrategi, säger Anne-Marie Fransson, förbundsdirektör, IT&Telekomföretagen.

Klicka här för att läsa mer om Konkurrensverkets stämningsansökan.