Hoppa till innehåll

Den 28 augusti bjöd IT&Telekomföretagen in till ett webbinarium om framtidens teknik i omsorgens tjänst.

Deltog gjorde Peter Larsson, utredare av välfärdsteknik i äldreomsorgen, tillika seniorrådgivare Sveriges Ingenjörer, Jonas Hampus, sektionschef för sektion Bistånd, Kvalitet och Utveckling vid omvårdnadsförvaltningen i Falun, tillika ordförande för Föreningen Sveriges Socialchefer (FSS) i Gävle-Dalaregionen och ledamot i riksstyrelsen för FSS Johan Magnusson, docent, Göteborgs universitet och Swedish Center for Digital Innovation (SCDI) och Åsa Zetterberg, förbundsdirektör, IT&Telekomföretagen. Samtalet leddes av Lars Lundberg, näringspolitisk expert, IT&Telekomföretagen.

Panelen diskuterade vad som behöver göras för att få till ett nationellt, brett införande av välfärdsteknik och deltagarna fick mot sin bakgrund och kompetens, presentera sina viktigaste nationella förslag på åtgärder för att snabbt förverkliga ett ”digitalt välfärdssverige”.

Några av panelens synpunkter och förslag på åtgärder:
– Tydlighet kring de juridiska förutsättningarna att tillhandahålla välfärdsteknik till dem med nedsatt beslutsförmåga.
– Nationell styrning och sammanhållen digital infrastruktur, både i fråga om den tekniska infrastrukturen och när det gäller digitalt informationsutbyte.
– Robusthet i systemen, exempelvis vad gäller uppkoppling och stabilitet.
– Kommun, region och stat behöver en gemensam plan för utveckling.
– Öka möjligheterna till matchning mellan behov och lösningar.
– Stärkt kompetens och drivkraft hos alla inblandade.

Se webbinariet i sin helhet här
Presentation från mötet