Hoppa till innehåll

e-Hälsa

E-hälsa handlar om att använda digitala verktyg och utbyta information digitalt för att uppnå och bibehålla hälsa och skapa förbättringar för individ, vård- och omsorgspersonal och beslutsfattare. Genom att ta till vara på digitaliseringen kan vi öka kvaliteten, få en mer jämlik vård och använda resurser mer effektivt. Regeringen och SKL har en vision för e-hälsa, som berör både hälso- och sjukvården och socialtjänsten och utgår ifrån att Sverige år 2025 ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter.