Hoppa till innehåll
Peter Kjäll är ny näringspolitisk expert på TechSverige med fokus på frågor inom healthtech, välfärdsteknologi och den offentliga sektorns digitalisering. Han kommer närmast från RISE där han lett arbetet inom healthtech och e-hälsa och under flera år varit starkt engagerad i näringslivet.

Kan du ge oss en kort presentation av dig vid sidan av arbetet?
– Jag är en technörd av rang trots att jag är disputerad i medicinska vetenskaper men kopplar gärna av i trädgården eller pysslar med musik när tiden infinner sig. Jag tycker överlag att dygnets timmar är för få för allt spännande och roligt både inom professionen samt utanför!

Vad var det som lockade dig med tjänsten som näringspolitisk expert med healthtech, välfärdsteknologi och den offentliga sektorns digitalisering som fokusområden?
– Jag har under många år varit engagerad i det svenska och även internationella innovationssystemet kring digital hälsa och sett både utmaningar och möjligheter från många olika perspektiv. Ett av mina naturliga fokusområden är just gränssnittet näringsliv och offentlig sektor. Tekniken och det digitalt transformativa är idag den största möjliga drivern att stöpa om vård, omsorg och hela hälsosektorn och näringslivet står för en stor och otroligt spännande del av den verktygslådan. Att i den kontexten kunna representera branschen genom TechSverige är för mig en stor förmån.

Vad ser du som de största utmaningarna?
– Jag ser näringslivet och innovativa bolag som en otroligt stark resurs för offentlig sektor, för sjukvården och för välfärden i stort. Dock finns det utmaningar inom en domän som tyvärr inte är så agil och förändringsbenägen som krävs för att vi ska kunna ta hävstång på digitaliseringens kraft och möjlighet. För att realisera dessa vinster behövs ett nära samspel mellan näringsliv och offentlig sektor samt ett stort behov av insatser som främjar en sund marknadssituation som ska präglas både av innovation och nytänkande.