Hoppa till innehåll

I skymundan av Coronakrisen är den offentliga marknaden för molntjänster fortfarande djupfryst.

eSams famösa uttalande Rättsligt uttalande om röjande och molntjänster, där man i korthet hävdar att om en sekretessbelagd uppgift alls riskerar att röjas så är den därmed att anse som röjd, har haft en starkt normerande inverkan på IT-driftsupphandlingar i hela den offentliga sektorn. I kombination med att de mer allmänna förutsättningarna för outsourcing av IT-drift är under pågående utredning har en döds mans hand lagts över möjligheten att rättsligt pröva tillämplig lagstiftning. Och inte blir det bättre av att IT-driftsutredningen sedan start kämpat med en svår tidsplan och bemanning av nyckelpositioner. Och allt tyder på att utredningen kommer att bli försenad.

Men nu har en strimma ljus uppenbarat sig på en i övrigt rätt så mörk offentlig molntjänstmarknad. Enligt flera källor bereds för närvarande en lagrådsremiss för förslag ifrån den sk digitaliseringsrättsutredningen på Regeringskansliet. Ett av utredningens förslag rör straffsanktionerad tystnadsplikt för privata IT-leverantörer. Vilket skulle kunna ge offentliga upphandlare ett verktyg för att öka säkerhet i hanteringen av sekretessbelagda uppgifter.

Vilka förslag som IT-driftsutredningen landar i kan dock knappast underskattas. Därför är det kanske viktigare än någonsin att branschen sätter tryck på såväl utredningssekretariatet som regeringen om behovet att skyndsamt få utredningen i hamn. Och att förslagen, baserat på objektiva underlag och en god förståelse för branschen, tekniken och dess möjligheter landar rätt. Det kommer att bli en svår balansgång. Ett bidrag från IT&Telekomföretagen och våra medlemsföretag i Datarådet är vår branschposition om utkontraktering av IT-tjänster i offentlig sektor. Förhoppningsvis kan den bidra till att ge utredningen en bättre förståelse för branschen och dess möjligheter att leverera förstklassiga, digitala tjänster till offentlig sektor även i framtiden.