Hoppa till innehåll
Skatteverket har fått ett regeringsuppdrag att bevaka utvecklingen av den europeiska molntjänstinfrastrukturen GAIA-X.

I uppdraget ingår att inhämta synpunkter från bl.a. IT&Telekomföretagen, samt informera berörda parter i offentlig sektor och privat näringsliv om projektet. Uppdraget ska redovisas till Infrastrukturdepartementet senast den 30 juni 2021.

Skatteverket letar nu efter svenska företag med intresse för projektet. Har ditt företag för avsikt att bli medlemmar i GAIA-X, eller har ni för avsikt att leverera tjänster genom GAIA-X? I så fall får ni gärna kontakta Daniel Melin, ansvarig för regeringsuppdraget hos Skatteverket. Daniel nås på: daniel.melin@skatteverket.se

Mer information om regeringsuppdraget:

https://www.regeringen.se/regeringsuppdrag/2020/09/uppdrag-att-bevaka-arbetet-med-projektet-for-den-europeiska-molntjanstinfrastrukturen-gaia-x/

Mer information om GAIA-X:

https://www.data-infrastructure.eu/GAIAX/Navigation/EN/Home/home.html