Hoppa till innehåll
Rådet för betal- och kassasystem har återstartat 2022 efter covid. Under hösten har diskussion pågått med Skatteverket om standarden för digitala kvitton. Dessutom har en remiss om krav på betaltjänsteföretag besvarats. Ett fysiskt möte planeras under hösten.

Remisserna som har blivit införda i nya föreskrifter:

  • Standardexport av kassans journal

Enligt övergångsbestämmelserna får kassaregister utan funktion för standardexport tillverkardeklareras fram till den 31 december 2022. Dessa får användas, av de som omfattas av kravet på tillverkardeklarerat kassaregister, fram till den 31 december 2026.

  • Serverbaserade kontrollsystem

Certifieringsproceduren är klar och ett antal aktörer håller på att implementera kontrollsystem.

Aktuella projekt som diskuteras:

  • Klargörande av när distanshandel eller kassahandel ska tillämpas

Detta är väsentligt inte minst för restaurangbranschen. Skatteverket kommer att ta fram ett förtydligande som branschen kommer att få kommentera. Ett uttalande finns under länken nedan.

skatteverket.se/foretag/etjansterochblanketter/svarpavanligafragor/kassaregister

Se under Lagens tillämpning m.m.

  • Förnyat kassaregelverk

Det finns behov av att anpassa kassaregelverket till den aktuella situationen på marknaden med nya betalningsmetoder och den minskade användningen av kontanter. Skatteverket ska inleda arbete med detta. Rådet uttryckte att samarbete kring detta är önskvärt.

Nils Weidstam
Näringspolitisk expert