Hoppa till innehåll

Digitalt ledarskap: inspiration från andra länder

I detta avsnitt gör vi ett nedslag i två av våra grannländer, Estland och Finland, samt gör en internationell utblick mot Sydkorea och USA. Samtliga länder har på olika sätt kraftsamlat och genomfört offensiva reformer för att dra nytta av digitaliseringens möjligheter för konkurrenskraft och innovation samt för att värna techsektorns tillväxt.

Ladda ner rapport som PDF

Estland

Estlands regering har tagit ett tydligt digitalt ledarskap och digitaliseringen genomsyrar många delar av samhället.

Ett av Estlands största it-projekt är portalen e-Estonia. Via den kan invånarna sköta alla vanliga funktioner som att deklarera, rösta i val och starta företag.

Genom ett e-Residency-program möjliggör Estland
för företag från hela världen att starta företag i landet och därmed Europeiska unionen, utan att sätta upp ett
fysiskt kontor. Estland är även det första landet i världen att ha en dataambassad, placerad i Luxemburg. På ambassaden finns säkerhetskopior på tio nationella databaser, exempelvis befolknings- och företagsregister. Upplägget stärker säkerheten och minskar sårbarheten vid en eventuell cyberattack.

”Det finns många initiativ som bidrar till att driva den digitala utvecklingen i Estland. Fokus är på ett närmare samarbete med den privata sektorn, exempelvis genom ändringar i lagen om statliga tillgångar. Det gör det möjligt för regeringen att dela källkoden för statlig programvara på en öppen och enhetlig grund för alla.”

Doris Põld, CEO Estonian Association of Information Technology and Telecommunication, ITL

Finland

I Finland har regeringen prioriterat de digitala frågorna och inrättat en egen ministergrupp för utveckling av digitaliseringen, dataekonomin och den offentliga förvaltningen. Den har till uppgift att styra utvecklingen av digitaliseringen, it-politiken och dataekonomin, samt att samordna åtgärder och lägesbilden i anslutning till dessa. I anslutning till ministerarbetsgruppen finns en samarbetsgrupp med ansvar för digitalisering och dataekonomi, en digitaliseringsbyrå. Digitaliseringsbyrån ansvarar för samarbetet mellan ministerierna samt för främjandet av digitalisering och dataekonomi. Digitaliseringsbyrån är också en kontaktpunkt för ärenden som gäller verksamhetsområdet för data-, digitaliserings- och informationspolitik.

”I samarbete med den privata och offentliga sektorn har vi definierat Finlands teknikpolitik för 2020-talet. Den innehåller ett stort antal konkreta förslag som ska genomföras för att göra Finland till det mest attraktiva landet för teknik­företag, yrkesverksamma och forskare i världsklass, utveckla den mest effektiva offentliga sektorn genom att utnyttja fördelarna med digitalisering och dataekonomi, och dra nytta av Finlands ambitiösa mål att bli koldioxidneutralt genom snabb utveckling och tillämpning av grön teknik.”

Matti Mannonen, ED Technology Industries of Finland

Sydkorea

Sydkorea ligger i topp Bloomberg Index of Most Innovative Nations 2021 och där har regeringen under en lång tid prioriterat den digitala utvecklingen och techsektorn. Sydkorea var ett av de första länderna att upprätta en nationell strategi för molntjänster. Regeringen presenterade sin första plan för främjande av molndataindustrin 2015. Landet var även först i världen med att lansera ett landsomfattande 5G-nät och att kommersialisera 5G-tjänster. Den koreanska staten spelade en viktig roll i utvecklingen av 5G och skapade för det ett skräddarsytt institutionellt arrangemang.

Sydkoreas satsning på Digital New Deal skulle enligt Vinnova motsvara totalt 64 miljarder kronor i Sverige i förhållande till befolkningen, det vill säga drygt 10 miljarder kronor per år. Dessutom investeras det i åtta stora uppdragsprojekt inom ramen för Green New Deal och de projekten ska bland annat öka wifi-täckningen till 100 procent i alla klassrum på grundskole- och gymnasienivå samt till att bygga en utbildningsplattform som använder big data och skapar skräddarsytt utbildningsinnehåll. Inom ett annat projekt är fokus på digitala tvillingar och inom det kommer högupplösta 3D-kartor för hela landet att tas fram.

USA

USA ligger i topp av rankningen World Digital Competitiveness, som mäter kapaciteten och beredskapen att anta och utforska digital teknik som en viktig drivkraft för ekonomisk omvandling inom företag, myndigheter och samhället i stort. I USA finns huvudkontoren för många av de riktigt stora internationella techbolagen och landets it-sektor har en global marknadsandel om nästan 35 procent.

Den amerikanska administrationen startade även år 2021 initiativet Digital Corps, ett tvåårigt praktikantprogram för studenter inom it med placering i federala myndigheter och inom offentlig service. Syftet med programmet är att omvandla den offentliga servicen i linje med den digitala transformationen samt säkra kompetensförsörjningen.