Hoppa till innehåll

Tech för en hållbar utveckling

Klimatomställningen är en av vår tids viktigaste frågor och techsektorn har en unik möjlighet att bidra med produkter, tjänster och innovationer som främjar hållbarhet i hela samhället. Det behövs insaster för att frigöra digitaliseringspotentialen för en hållbar utveckling och främja branschens eget hållbarhetsarbete:

33. Accelerera användning av tech i klimatomställningen.
Digitalisering är en möjliggörare för hela samhällets klimatomställning och techsektorn har potential att bidra till en smart samhälls­utveckling med minskad energiförbrukning och mindre koldioxidutsläpp i många sektorer, till exempel inom transport, industri, jordbruk samt bygg- och anläggning. Regeringen måste höja ambitionen och accelerera arbetet för en bred användning av tech i klimatomställningen och även öka investeringarna för att genom digitalisering uppnå Sveriges klimatmål. Inspiration kan hämtas från bland annat Finland samt av Sydkoreas “Green New Deal”.

34. Öka cirkulariteten av småelektronik till 2030. Regeringen behöver höja ambitionerna för cirkularitet av småelektronik genom att modernisera producent­ansvaret och styra mot ökad återanvändning. Det skulle innebära en utveckling från traditionell insamling och återvinning till att även verka för, och ta vara på, möjligheter till återanvändning av småelektronik.

35. Fasa ut icke önskvärda kemikalier i elektronik på ett effektivt sätt. Den svenska kemikalieskatten på elektronik är en nationell skatt på produkter för en global marknad. Den är inte effektiv eftersom den inte leder till önskade miljöeffekter och motverkar återanvändning av produkter. Skatten bör avskaffas till förmån för frivilliga eller andra lagstiftningsinitiativ inom ramen för EU-arbetet för att främja substitution av icke önskvärda kemikalier.