Hoppa till innehåll

Techindustrin som möjliggörare för svensk konkurrenskraft

Den digitala strukturomvandlingen i näringslivet är avgörande för Sveriges konkurrenskraft. Techindustrin är en basindustri och lämnar ett avgörande bidrag till Sveriges export och BNP. Genom att vässa andra branschers och sektorers digitalisering bidrar den ytterligare till att skapa konkurrenskraft och välstånd.

23. Lägg grunden för entreprenörskap och nästa svenska ”unicorn”. Sverige behöver en stark mylla och ekosystem för entreprenörskap och startupföretag så att nästa europeiska techbolag som värderas till en miljard dollar är en svensk unicorn. Det måste bli billigare och enklare för företag att experimentera. Vi måste skapa företagsklimat och arenor som tillåter ”learning by using” där företag tillåts testa och utveckla tjänster och idéer för att därefter uppdatera och justera i enlighet med behov och proportionerliga krav. Det kan till exempel handla om arenor som samfinansieras för att accelerera utveckling och användning, skapa större samverkan mellan stora bolag och små och medelstora bolag eller att få ett mer diversifierat och innovativt utbud av tjänster och produkter.

24. Möjliggör digital omställning i alla branscher. Det finns fortsatt stora skillnader mellan sektorer och företagsstorlekar i förmågan att omsätta och använda ny teknik. För att möjliggöra digital omställning i alla branscher behövs tillgång till kompetens, möjlighet att etablera nya arbetssätt och affärsmodeller ibland regelförändringar och sammanhang för att skapa innovationskraft i bolagen. Dessutom behövs ett bra samspel och partnerskap med tech­branschen. Insatser behövs för att stärka innovations- och ekosystemen inom alla branscher, där bl.a. science parks runt om i landet spelar en viktig roll.

25. Initiera ett exportlyft för techindustrin.
Exporten från ett internationellt konkurrenskraftigt näringsliv är en förutsättning för Sveriges ekonomiska välstånd. Närmare hälften av Sveriges BNP kommer från export av varor och tjänster. Regeringen bör inrätta ett ambitiöst industri- och exportfrämjandeprogram för alla former av tech, exempelvis healthtech, edtech, foodtech, fintech och cleantech, för att ytterligare stärka tech­branschens exportmöjligheter. Fokus för programmet bör vara att stärka partnerskap, innovationsplattformar och tjänste­utveckling.

26. Stärk tech­branschens möjlighet till forskning och utveckling samt möjlighet att delta i forskningsmiljöer inom digitalisering och nya tekniker. Företagens forskning och innovation är avgörande för svensk tillväxt och konkurrenskraft och för Sverige som kunskapsnation. Det måste finnas goda förutsättningar inom akademi och forskningsinstitut att bistå näringslivet och ändamålsenlig finansiering som premierar detta. Andra länder satsar och förbättrar villkoren för sina företags forskning och utveckling och även Sverige behöver höja ambitionerna.