Hoppa till innehåll

Avsätt resurser och skapa partnerskap med tech­branschen

Det behövs ambitioner och höga mål, men det behövs också avsättas resurser för att långsiktigt investera i samhällets och näringslivets digitala omställning. En avgörande framgångsfaktor för om Sverige ska vara en världsledande technation är en nära och tät samverkan med techbranschen.

36. Prioritera resurser för långsiktiga investeringar. Att driva på en digital omställning av samhället, näringslivet och det offentliga kräver långsiktighet och vissa gemensamma investeringar. Med inspiration från andra länder, till exempel Sydkorea och USA, som avsätter miljardbelopp för att främja utvecklingen, bör Sverige investera för ett digitaliserat och konkurrenskraftigt Sverige inom områden som kompetens, bredband, säkerhet, spjutspetsteknik och konkreta utvecklingsprogram.

37. Lägg grund för en tät dialog och nära samverkan med techbranschen. För att Sverige ska lyckas som ledande technation behövs en techbransch i världsklass. Regeringen behöver signalera till bolag i Sverige och i världen att man vill främja framväxten av innovativa techbolag. Näringslivets och olika sektorers behov behöver fångas upp i ett nationellt program – Digitaliserat Sverige – som likt Fossilfritt Sveriges arbete sker i bred samverkan. Inspiration kan dras från hur Estland och Finland arbetar för att digitalisera näringslivet genom ett nära samarbete och partnerskap mellan techbranschen och olika sektorer.