Hoppa till innehåll

Flexibilitet avgörande för att nya EU-regler ska få avsedd effekt

Det nya lagförslaget Gigabit Infrastructure Act syftar till att underlätta utbyggnaden av nät med hög kapacitet som fiber och 5G. En detaljerad lagstiftning utan nödvändig flexibilitet riskerar istället att skapa merkostnader och försena utbyggnaden. För den svenska bredbandsutbyggnaden är det därför viktigt att förhandlingarna i Bryssel landar i en lösning som ger utrymme att bygga vidare och förbättra de system och processer som finns etablerade. 

Bra möjligheter att nyttja befintliga infrastrukturer, samordning av byggarbeten och en enkel tillståndsgivning är avgörande för en effektiv utbyggnad av nät med hög överföringskapacitet. Att kunna samförlägga fibernät med annan infrastruktur kan vara helt avgörande för ett fiberprojekt på landsbygden och utbyggnaden av 5G är helt beroende av att fastighetsägare ger bra villkor för etablering av master och antenner.

Sverige har moderna nät i europeisk framkant. På vägen dit har betydande resurser lagts på att utveckla och förbättra system och processer som underlättar utbyggnaden av infrastruktur i hela landet. Mycket av arbetet har gjorts i samverkan mellan det offentliga och marknaden för att hitta lösningar som fungerar i praktiken. Ett exempel är ledningskollen.se som kan spara både tid och pengar vid bredbandsutbyggnad och samtidigt minska risken för avgrävningar.

En lagstiftning med alltför detaljerade krav om specifika lösningar riskerar att göra det svårt att arbeta vidare med befintliga system och processer. Detta skulle leda till både merkostnader och riskera att dra ned tempot i utbyggnaden av ny infrastruktur. Helt i motsats till syftet med lagförslaget. Därför är det viktigt att den nya lagen utformas så att den ger tillräcklig flexibilitet när den ska tillämpas. Då kan den bli ett verktyg i arbetet med att förbättra befintliga processer och system för en mer effektiv utbyggnad vilket är avgörande för ett digitalt Sverige i framkant.

Robert Liljeström
Näringspolitisk expert