Hoppa till innehåll
Möjligheten för tågresenärer att ta del av digitala tjänster för arbete och fritid under resan är en viktig faktor för utvecklingen av tågresandet i Sverige och därmed för möjligheten kunna bo och driva företag i hela landet. Uppkoppling på tåg är dock en komplex utmaning där många aktörer behöver samverka för att gemensamt kunna åstadkomma att resenärer får bra och stabila digitala tjänster utan avbrott under hela sin resa.

I rapporten till regeringen ”Bättre mobil uppkoppling för tågresenärer i hela Sverige” föreslår Post- och Telestyrelsen (PTS) en tydligare inriktning och förväntansnivå från politiken för uppkoppling ombord på tåg.

– En tydligare politisk inriktning underlättar för alla aktörer att gå i takt mot en gemensam målsättning. Det ger också marknadsaktörer förutsägbarhet vilket är en nyckelfaktor för att kunna investera i infrastruktur, säger Robert Liljeström, näringspolitisk expert på TechSverige.

PTS föreslår vidare att Trafikverket tar en aktiv roll i arbetet och bland annat ser över möjligheten att etablera bättre täckning och kapacitet i tunnlar, samt utreder hur den egna infrastrukturen bättre ska kunna nyttjas av andra aktörer för utbyggnad av mobiltäckning.

– Vår förhoppning är nu att regeringen tar rapporten vidare så fort som möjligt. Vi ser fram emot det fortsatta arbetet och tillsammans kunna bidra till att Sveriges tågresenärer kan dra nytta av digitaliseringens möjligheter på sina resor, säger Lina Lagerroth, näringspolitisk expert på Tågföretagen.

Läs rapporten på pts.se