Digitalisering i partiernas valmanifest – det här vill partierna inför valet 2022

TechSverige har gått igenom alla riksdagspartiers valmanifest och vad som tas upp för att stärka digitaliseringen i Sverige. Dessvärre kan vi konstatera att det generellt sett är få digitaliseringsfrågor som tas upp. I flera valmanifest nämns inte digitaliseringen överhuvudtaget. Överlag saknas en sammanhållen digitaliseringspolitik bland riksdagspartierna, ett politiskt engagemang och en högre ambition för ett digitalt ledande Sverige.
Här behöver Sverige bryta trenden och vi hoppas att nästa digitaliseringsminister redan första dagen på departementet hämtar inspiration av TechSveriges techagenda inför kommande mandatperiod.

Klicka på denna länk eller på bilden nedan för att läsa vår analys. 

bild med texten Digitalisering i partiernas valmanifes

Digitaliseringen är av helt fundamental betydelse för Sveriges ekonomiska tillväxt

EN TECHAGENDA FÖR SVERIGE MED 37 POLICYFÖRSLAG INOM TIO OLIKA OMRÅDEN
Det är TechSveriges förhoppning att vi med denna rapport kan bidra till att skapa ett större politiskt engagemang, vilket i sig resulterar i en mer ambitiös techpolitik, inför valet 2022 och under kommande mandatperiod.

Rapport: En techagenda för Sverige med 37 policyförslag inom tio olika områden

TECH ÄR EN NY SVENSK BASINDUSTRI, SOM STÅR FÖR MÅNGA AV DE NYA JOBBEN
Dess bidrag till BNP är nästan lika stort som summan av de traditionella basindustriernas.

Tech - Sveriges nya basindustri

Författare

Christina Ramm-Ericson

Näringspolitisk chef